Førebels program

18. september - Treningsdag og skytekonkurranse

19. september - NM sprint

20. september - NM fellesstart

NM rulleskiskyting på Voss i 2020

Voss Skiskyttarlag vil saman med idrettslaga på Voss takka løparar, lagleiarar og publikum for nokre flotte dagar med NM i Voss Ski- og Tursenter.

Ikkje minst tusen takk til alle frivillige som har gjort ein strålande dugnadsjobb – utan dykk hadde ikkje dette vore mogleg!

Takk også til Norges Skiskyttarforbund som la dette arrangementet til Voss. Det har vore ei gleda å samarbeida med dykk i krevjande tider for idretten.

Me ynskjer alle velkomne tilbake til Voss ved neste høve.

 

Offisielle resultatlister sundag:

Offisiell resultatliste NM rulleski fellesstart

Klikk her for skyteresultat sundag

 

Offisielle resultatlister laurdag:

Offisiell resultatliste NM rulleski sprint

Klikk her for skyteresultat frå laurdag

Påmelding arrangement publikum og ledsagar (alle må ha billett grunna FHI sine krav til registrering ved smittesporing):

 

Her finn de oppdatert invitasjon pr. 3. september:

 

KORONAREGLAR

Sikkerhet for utøvarar og dei som er på arrangementet skal vera i høgsetet, og difor er det laga koronareglar alle må fylgje: Koronareglar NM 2020

Me som arrangør fylgjer koronarettleiaren frå Norges Skiskyttar Forbund, og me ber alle som skal på arrangementet om å setje seg inn i denne også:

Korona rettleiar NSSF

 

Været, live fra Voss ski og tursenter

 

Arenaen ligg 9 kilometer frå Voss sentrum.
Me inviterer til skiskyttarfest i eitt av dei mest moderne anlegga i landet. Publikumsvenleg og med gode fasilitetar for utøvarar og lagleiarar. Det er ikkje bubilparkering i arenaen, men det finn de på campingplassane i bygda og her: Voss Golf

 

HOVUDSPONSORAR:

        

 

SPONSORAR:

     

SAMARBEIDSPARTNERAR: