Førebels program

18. september - Treningsdag og skytekonkurranse

19. september - NM sprint

20. september - NM fellesstart

Vil du vera funksjonær?

Me treng ca 100 funksjonærer. Eigarlaga i Voss Ski og Tursenter vert kontakta for å førebu rekrutteringa av funksjonærar. Me lovar ubetalt men sosialt og kjekt arbeid i lag med positive folk.

Frivillige må vere med på noko forarbeid, eitt testrenn laurdag 5. september i tillegg NM helga.

 

Arbeidsoppgavane vil vere mellom anna:
-Arena – ca 10 stk rigg og drift av arenaen inkl start og målteneste

-Løyper ca 8 stk – tilrettelegging av løyper, skilting, preparering m.m

-Standplass ca 30 stk (punching av skyteresultater)

-Tidtaking, PC røynd med eit klart hovud:) – ca 6 stk

-Info: Speaker/Web TV produksjon – PC/taletrengt/DJ/premieutdeling/webside/Sosiale media/Foto ca 10 stk

-Teknisk – nevenyttig – teknisk ca 5 stk

-Kiosk og bevertning ca 10 stk

-Rennkontor – ca 5 stk

-Parkering – ca 10 stk

-Beredskapsvakt – ubegrensa

Vert med!