Førebels program

18. september - Treningsdag og skytekonkurranse

19. september - NM sprint

20. september - NM fellesstart

Program

Oppdatert invitasjon pr. 3. september til RulleskiNM2020

 

PROGRAM

Fredag 18. september –

 

Offisiell trening o er avlyst grunna covid-19. Arena og løyper blir opne for trening frå kl. 1000-1500.
15:30 Skytefinale
 18:00 Lagleiarmøte Scandic Voss

Laurdag 19. september – NM Rulleskiskyting sprint

 

08:30 –09:00 Innskyting (Pulje 1)
09:15 – 10:00 KS, K 20-22  K19
10:30 – 11:00 Innskyting (Pulje 2)
11:30 – 12:45 MS, M 20-22
13:00 – 13:30 Innskyting (Pulje 3)
13:45– 14.35

14:50 – 15:20

15:35 – 17:20

M19, M18,

Innskyting (Pulje 4)

M 17, K18, K17

 

Premieutdeling klassevis på stadion, fortløpande etter protestfristens utløp.

Søndag 20. september – NM Rulleskiskyting fellesstart

 

08:00 –08:30 Innskyting (Pulje 1)
08:45 – 10:30 KS, K 20-22, K 19
10:45 – 11:15 Innskyting (Pulje 2)
11:30– 13:00 MS, M 20-22
13:15 – 13:45 Innskyting (Pulje 3)
14:00 – 14.50

15.05- 15.35

15:50-  17.00

M19, M18,

Innskyting (Pulje 4)

 M17, K18, K17

 

Premieutdeling klassevis på stadion, fortløpande etter protestfristens utløp.