Parkering

Parkering under NM/NC Voss:

Det er gratis parkering på treningsdagen. Vi oppmoder til at parkeringsbevis for konkurransedagene kjøpes på rennkontoret i løpet av treningsdagen, slik at vi unngår køproblemer når utøverne skal rekke innskyting.