Førebels program

18. september - Treningsdag og skytekonkurranse

19. september - NM sprint

20. september - NM fellesstart

Parkering

Parkering under NM rulleskiskyting:

Det er gratis parkering på treningsdagen.

Parkeringsavgift for konkurransedagane er kr 50,- pr. dag, og kr 100,- for laurdag og sundag.

Me oppmodar alle om å kjøpe parkeringsbevis på førehand, slik at me unngår køproblem når utøvarane skal rekkje innskyting.

De betaler til VIPPS nr. 136243 og merkar med reg.nr. til bil.