Førebels program

18. september - Treningsdag og skytekonkurranse

19. september - NM sprint

20. september - NM fellesstart

Påmelding

Påmelding

 

Påmeling NM rulleskiskyting
Online påmelding via www.eqtiming.no.
Frist for påmelding: Måndag 14. september 2020 kl. 23:59
Eventuell etteranmelding vert handsama av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldingar inntil start av arrangementet sitt fyrste lagleiarmøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvarar kor som helst i startfeltet, og dei skal heller ikkje ha noko prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent.

Ved spørsmål knytta til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen.
Tidtakersjef: Sigbjørn Hauge            E-Post: sigbjorn.hauge@domstol.no   Tlf: 95701529