Førebels program

18. september - Treningsdag og skytekonkurranse

19. september - NM sprint

20. september - NM fellesstart

Info til standplassfunksjonærar

INFO TIL STANDPLASSFUNKSJONÆRER 18-20. SEPTEMBER 2020

 

Fyrst og fremst vil me takke så mykje for at de stiller opp som funksjonærar på fritida dykkar! De syner dugnadsånd av ypperste klasse! Voss Skiskytterlag vonar de vil få nokre minnerike dagar med god stemning oppe i Voss Ski- og Tursenter!

 

Nedanfor finn de ei oversikt over kva for rolle den enkelte standplassfunksjonær skal ha. Talet som står bak ”rollefunksjon” viser kva for standplassbu den enkelte skal sitje i eller ved. Bu 1 registrerer skive 1-6, bu 2 registrerer skive 7-12, bu 3 registerer skive 13-18 osv. Vær merksam på at nokon av dykk har fått tildelt flere ulike rollar, så les skjemaet nøye!

 

Arrangementet vert gjennomført i ulike økter med innskyting mellom øktene. Under innskyting har standplassfunksjonærane fri. Det vert soleis 2 stk 3-timersøkter fredag, 2 stk 2-timersøkter lørdag og 3 stk 1 ½- timesøkter søndag. OBS! Vi har folk som kan ”steppe inn” ein kort periode og overta funksjonen dykkar ved dobesøk eller anna behov.

OBS! Vi arrangerer eit møte i arenahuset i Voss Ski og Tursenter <dato og tidspunkt kjem> der alle standplassfunksjonærar er invitert for instruksjon og gjennomgang av dei ulike rollane i samsvar med oversikta under. Varigheit ca 1 time.

 

Oppmøte standplassfunksjonærer:

Kl xx.xx fredag, lørdag og søndag

Me møtest ved skiskyttergarasjen for oppteljing av mannskap og utdeling av skrivemateriell og nettbrett

Dei som vil hjelpe til med rigging møter kl xx.xx

 

Har de spørsmål til noko av dette vær venleg å ta kontakt med <kontaktperson kjem>

 

Oversikt standplassfunksjonærer NM rulleski 2020

Oppdaterte lister: <dokument kjem>